Wethouder Kees Jongmans blijft langer in Alblasserdam

25
Wethouder Kees Jongmans, - Foto Cees van der Wal.

Alblasserdam – De gemeenteraad van Alblasserdam heeft Kees Jongmans opnieuw benoemd tot wethouder namens de PvdA. Dit gebeurde tijdens de raadsvergadering van dinsdag 28 september. Op 1 oktober volgt hij Dorien Zandvliet op van wie in dezelfde raadsvergadering afscheid werd genomen.

Kees Jongmans vervangt Dorien Zandvliet sinds 15 december 2020 al wegens ziekte. Nadat zij begin deze maand haar ontslag als wethouder aanbood droeg de PvdA Jongmans voor als opvolger. Jongmans zal nu aanblijven voor de rest van de bestuursperiode, die duurt tot aan de gemeenteraadsverkiezingen op 14 maart 2022. Daarna zal hij nog doorgaan als demissionair wethouder totdat het nieuwe college wordt geïnstalleerd.

Verantwoordelijkheid

Door langer te blijven geeft Kees Jongmans gehoor aan de oproep van de gemeenteraad voor continuïteit van bestuur. Die oproep volgde op het vertrek van de SGP uit de coalitie. ,,Mijn partij, de PvdA, vindt het ook belangrijk dat het werk doorgaat. Daarom neem ik mijn verantwoordelijkheid”, zegt Jongmans. ,,Daar komt bij dat de opgaven van Alblasserdam me boeien. Het werken met de medewerkers van de gemeente en de organisaties in het dorp is leuk en uitdagend.”

Ervaring

Kees Jongmans (73 jaar) is gedurende twee periodes (8 jaar) wethouder geweest voor de PvdA in de gemeente Roosendaal, met onder meer de portefeuilles zorg & welzijn, jeugd en onderwijs. Daarnaast heeft hij brede ervaring in leidinggevende functies bij diverse gemeentes op het gebied van ruimte en economische ontwikkeling. Sinds zijn pensionering in 2014 is Kees Jongmans bestuurlijk actief in meerdere organisaties waaronder thuiszorg- en jeugdzorginstellingen.

Portefeuille

De portefeuille van de heer Jongmans bestaat uit: Zorg en Welzijn, Jeugd, Onderwijs, Cultuur. Verbonden partijen in portefeuille: Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid Holland Zuid en daarnaast de projecten DOK 12 en Woonwagens.