Gemeente Dordrecht leert van meldingen over onbegrijpelijke zaken

38
Foto Gemeente Dordrecht

Dordrecht – Moeilijke taal in brieven, e-mailberichten die onbegrijpelijk zijn of digitale vragen niet af kunnen handelen. Een deel van de Dordtenaren heeft hulp nodig bij het regelen van persoonlijke zaken. Deze zomer stonden er op diverse plekken knalgele kliko’s in de stad als meldpunten voor onbegrijpelijke zaken. Vrijwilligers gingen in gesprek met mensen over zaken die moeilijk te begrijpen zijn. Dit leverde zo’n kleine 300 meldingen op van zaken waar Dordtenaren in het dagelijks leven tegenaan lopen. Samen met andere organisaties pakt de gemeente Dordrecht deze onbegrijpelijke zaken aan.


De ingeleverde meldingen zorgen dat er meer aandacht komt voor:

Minder snel verwijzen naar digitaal
Mensen die moeite hebben met de computer of met de taal komen soms in de problemen. Een inwoner: “Als ik bel met de gemeente en dan doorverwezen wordt naar de computer, ben ik niet geholpen.” We vinden het belangrijk om niet te snel te zeggen: kijk maar op de website. We gaan daarom beter na of iemand met dat antwoord geholpen is.

Actief hulpaanbod
Sommige onbegrijpelijke zaken vragen om directe actie. Bo Aarsbergen van de Stichting Lezen en Schrijven: “Er is simpelweg hulp nodig. Enkele mensen hebben we direct kunnen helpen. Zo was er een moeder die vastliep in het contact tussen hulpverlening en de school van haar zoon. Ze begreep het niet gewoonweg niet meer. In overleg met Buurtwerk heeft het Sociaal Wijkteam een afspraak met haar gemaakt om overzicht te krijgen. Want iedereen die hulp zoekt voor zorg of geldzaken kan terecht bij bijvoorbeeld Buurtwerk, Buitenwacht of Vogelnest, daar verwijzen we actief naar door. En als iemand aan de slag wil met taal of digitale vaardigheden? Dan kun je terecht bij het Taalcafé van de bibliotheek, bij de Buitenwacht, Bij Sagenn, Het WerkWoord of op het Stadskantoor.”

Het gesprek aan gaan
De gemeente gaat met de inzet van vrijwilligers vaker het gesprek aan met inwoners. Ook sporen we andere organisaties hiertoe aan. Om zo te blijven achterhalen waar mensen tegenaan lopen en daar iets aan te doen.

Eenvoudiger communiceren
Brieven en websites moeten in eenvoudiger Nederlands. “Ik werd benaderd door de belastingdienst terwijl ik minderjarig was. Natuurlijk begreep ik de brief niet door de dure woorden” aldus een inwoner. In Dordrecht streven we ernaar om in eenvoudig Nederlands te communiceren. De ingeleverde meldingen helpen ons om nog beter te kijken naar onze communicatie. Sommige meldingen zijn makkelijker op te lossen dan andere.

Blijf Huh? Wat bedoelt u? zeggen
Wethouder Peter Heijkoop: “Ik ben trots op de Dordtenaren die Huh? durfden te zeggen. De meldingen helpen ons om te horen waar mensen tegenaan lopen en waar we onze communicatie en dienstverlening begrijpelijk moeten maken voor iedereen. Juist ook voor mensen met beperkte vaardigheden. We blijven meldingen ophalen, dat stopt niet na deze campagne. Wij zien een melding niet als kritiek, maar als mogelijkheid om klantvriendelijk te zijn. Dus blijf Huh? Wat bedoelt u? zeggen. Samen maken we Dordrecht eenvoudiger!”