Krapte in geboortezorg Albert Schweitzer ziekenhuis : ‘Houd rekening met bevallen in ander ziekenhuis’

55
Foto Albert Schweitzer ziekenhuis

Dordrecht – Wegens grote druk op de geboortezorg heeft het Albert Schweitzer ziekenhuis deze week hulp gevraagd aan andere ziekenhuizen in de regio. Zij hebben zich meteen bereid verklaard om indien nodig bevallingen of de zorg voor pasgeborenen en moeders over te nemen.

Het Albert Schweitzer ziekenhuis vraagt vrouwen die binnenkort gaan bevallen en eerstelijns verloskundigen om rekening te houden met de mogelijkheid dat zij moeten uitwijken naar bijvoorbeeld een ziekenhuis in Rotterdam. Dit kan zich naar verwachting tot aan het einde van de zomervakantie voordoen.

Verzuim
“We kampen momenteel met een groot tekort aan gespecialiseerde verpleegkundigen, vooral neonatologieverpleegkundigen”, zo verklaart gynaecoloog Bettina Akerboom het capaciteitsprobleem. “Dat komt deels door een ongewoon hoog ziekteverzuim precies in vakantietijd. Daardoor kunnen we niet ons normale maximale aantal bedden gebruiken. Daarnaast hebben we te maken met een golf van virusinfecties bij baby’s en jonge kinderen die we normaal alleen in de winter zien. Dit zorgt ervoor dat kinderverpleegkundigen tijdelijk niet kunnen bijspringen op de neonatologieafdeling. Op sommige momenten kan een te vroeg geboren baby er niet meer bij, als we veilige zorg willen blijven bieden en uiteraard willen we dat.”

Schuiven
Maar het eventueel moeten uitwijken naar een ander ziekenhuis, geldt niet alleen voor vrouwen die te vroeg bevallen. Akerboom: “Binnen het ziekenhuis kunnen we tot op zekere hoogte verpleegkundigen met een gelijksoortige specialisatie schuiven naar de plek waar de krapte het grootst is. Daardoor kan ook Geboortecentrum Rhena op sommige dagen minder bezetting hebben dan normaal, waardoor we gelijktijdige bevallingen daar misschien niet allemaal kunnen ontvangen. Het kan ook gebeuren dat we een geplande bevalling op het laatste moment moeten verplaatsen naar een andere dag. We beseffen hoe vervelend en ingrijpend dat is voor ouders die zich hadden voorbereid op een bevalling bij ons, of op een geplande datum, maar het is overmacht.”

Capaciteitsoverleg
Bestuurder Diederik Zijderveld van het Albert Schweitzer ziekenhuis heeft de hulpvraag neergelegd in het overleg van ROAZ, het Regionaal Overleg Acute Zorgketen waarin veertien ziekenhuizen samenwerken. “Allemaal herkennen ze ditzelfde probleem in meer of mindere mate”, zegt Zijderveld. “De bereidheid om bevallingen en pasgeborenen van elkaar over te nemen is groot. We hebben afgesproken dat vanaf nu dagelijks een capaciteitsoverleg plaatsvindt, waarin elk ziekenhuis aangeeft wat voor de komende dagen de verwachte drukte is en wie vrije ruimte heeft. Het kan dus omgekeerd ook gebeuren dat wij soms een bevalling overnemen, als de drukte elders groter is. Met deze vorm van spreiding hebben we in coronatijd veel ervaring opgedaan en het werkt goed.”

Zijderveld verwacht dat de werkwijze een aantal weken nodig zal zijn, tot hooguit in de loop van september. Hij hoopt er zo min mogelijk een beroep op te hoeven doen. De situatie verschilt van dag tot dag. Aanstaande ouders horen van hun verloskundige of gynaecoloog of uitwijken nodig is.