Last onder dwangsom voor vervoeren inbrekerswerktuig

31
Foto Pixabay

Het college van burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam heeft een inwoner van de gemeente West Maas en Waal een last onder dwangsom opgelegd wegens het vervoeren van inbrekerswerktuig.


In de nacht van 5 op 6 juni trof de politie de persoon en het voertuig aan in Hardinxveld-Giessendam met daarin onder andere een betonschaar, een ijzerzaag en een koevoet.
is in artikel 2:44 lid 1 opgenomen dat het verboden is om “vervoeren of bij zich te hebben”.In de Algemene Plaatselijke Verordening op een openbare plaats inbrekerswerktuigen te hebben.

Omdat de persoon diverse antecedenten heeft op het gebied van vermogensdelicten, voornamelijk diefstal, heeft het college besloten om de persoon een last onder dwangsom op te leggen. Dit betekent dat wanneer depersoon opnieuw in Hardinxveld-Giessendam wordt aangetroffen met inbrekerswerktuig hij een geldbedrag van €2.500,00 per geconstateerde overtreding moet betalen met een maximum van €10.000,00. Door het opleggen van een last onder dwangsom wordt beoogd herhaling van de overtreding te voorkomen.

“Woninginbraken en diefstallen hebben een grote impact op inwoners van de gemeente Hardinxveld- Giessendam. De aangetroffen persoon had geen goede reden om zich in de nachtelijke uren met deze materialen in onze gemeente op te houden. Ik ben blij dat de politie doortastend strafrechtelijk heeft opgetreden en mij daarnaast een bestuurlijke rapportage ter beschikking heeft gesteld op basis waarvan wij als college deze last onder dwangsom kunnen opleggen”, aldus burgemeester Dirk Heijkoop.