Bestuurscrisis in Alblasserdam: Samenwerking coalitie gemeente Alblasserdam stopt vanwege rijden shuttlebus op zondag

56
Wethouder was samen met zijn partij SGP Verheij tegen het voorstel van de shuttlebus - Foto PR

Alblasserdam – Op maandagavond 31 mei heeft de SGP-fractie laten weten de coalitiesamenwerking met CDA en PvdA in de gemeenteraad van de gemeente Alblasserdam op te zeggen. Directe aanleiding is het raadsbesluit van 25 mei jl. waarin de gemeenteraad – met de stemmen van de SGP tegen het voorstel – heeft besloten dat ook op zondag een shuttlebus zal rijden naar het Werelderfgoed Kinderdijk. Wethouder Peter Verheij heeft vervolgens op dinsdagochtend 1 juni in het college gemeld dat hij zijn wethouderschap per vandaag neerlegt. 

Vervanging wethouder Verheij 

Met ingang van 1 juni heeft wethouder Verheij zijn taken overgedragen. Hij neemt nog tot 1 juli de tijd om zijn werkzaamheden goed af te ronden. Zijn portefeuilles en deelname aan (externe) bestuurlijke overleggen worden voorlopig waargenomen door de collega’s in het college: 

– Portefeuille Financiën: wethouder Kraijo 

– Portefeuille Jeugdzorg: wethouder Jongmans 

– Portefeuille Openbare Ruimte: wethouder Kraijo 

– Portefeuille Ondernemen en projecten Waterhoven en Nedstaal: burgemeester Paans 

– Portefeuille Bedrijfsvoering: burgemeester Paans 

– Portefeuille Vastgoed: wethouder Jongmans 

– Drechtstedenbestuur: burgemeester Paans 

– Algemeen Bestuur Dienst Gezondheid & Jeugd: wethouder Jongmans 

– Portefeuillehoudersoverleg Sociaal: wethouder Jongmans 

– Portefeuillehouders overleg Middelen: burgemeester Paans/wethouder Kraijo 

– Portefeuillehoudersoverleg Economie: burgemeester Paans 

– Werkgroep Werk & Inkomen: wethouder Jongmans 

Inventarisatie in de komende weken 

De komende weken zal burgemeester Paans in overleg met de fractievoorzitters inventariseren wat de ontstane situatie betekent. Duidelijk is dat de fracties van CDA en PvdA samen met de gemeenteraad verantwoordelijkheid willen nemen voor het aanpakken van de geplande werkzaamheden, projecten en beleidsvoornemens. Het presidium zal de gemeenteraadsvergadering van 29 juni voorbereiden. In die vergadering zal de gemeenteraad de ontstane situatie bespreken. 

Afscheid Peter Verheij 

Peter Verheij is 11 jaar wethouder geweest. Aan zijn afscheid zal op passende wijze aandacht worden besteed. 

Noot