Rapportage Waterwerken toont resultaten van 2020

24
Foto WHSD

Het algemeen bestuur van waterschap Hollandse Delta heeft de rapportage Waterwerken 2020 vastgesteld. In 2020 zijn er -ondanks corona- weer veel mooie resultaten behaald op het gebied van dijken, schoon en voldoende water, wegen en waterketen. Ook ten aanzien van duurzaamheid, innovatie en klimaatadaptatie hebben we grote sprongen voorwaarts gemaakt.  

Bijzondere projecten

Enkele bijzondere projecten in 2020 waren de aanpak van de Rotterdamseweg in Ridderkerk, de aanleg van vispaaiplaatsen in het Brielse Meer en de planstudie voor Springertduinen op Goeree-Overflakkee. Maar ook de subsidieregeling klimaatinitiatieven, de pilot met bokashi en de aanleg van zonneweides zijn zaken om trots op te zijn. 

Beleidsontwikkelingen

Op het vlak van beleidsontwikkeling hebben we evenmin stil gezeten. In 2020 is het Stroomgebiedbeheerplan 3 vastgesteld. Hierin staan plannen om de waterkwaliteit in ons gebied verder te verbeteren. De groenvisie ‘Buitengewoon groen’ biedt handvatten om het landschap in ons gebied nog beter te beheren. Tot slot is er veel aandacht besteed aan het nieuwe Waterbeheerprogramma. In dit beleidsstuk staan onze doelen voor de periode 2022-2027.

Interactieve rapportage

Waterwerken is een interactieve online rapportage, te vinden via https://bit.ly/3yfM4HB. Gegevens worden zoveel mogelijk visueel gepresenteerd, bijvoorbeeld op kaarten die je zelf kunt inzoomen. Zo zie je in één oogopslag waar veel vis voorkomt of hoe de dijken erbij liggen. Nieuw dit jaar is het tabblad innovatie in het hoofdstuk ‘Maat op Klimaat’.  

De rapportage Waterwerken toont enkel de stand van zaken. Het laat zien of we op koers liggen om de langetermijn doelen uit beleidsstukken zoals het Waterbeheerprogramma en Maat op klimaat te halen. Het bijsturen of aanpassen van doelen en maatregelen gaat via andere middelen, zoals de Kadernota of Programmabegroting.