Dordrecht gaat voor duurzame stadslogistiek

189

De gemeente Dordrecht wil dat al het logistieke vervoer in de binnenstad vanaf 2026 geen schadelijke stoffen meer uitstoot. De binnenstad wordt dan een zero emissie zone voor stadslogistiek. Zo wordt het logistiek vervoer in de binnenstad schoner en stiller. Dat verbetert de leefbaarheid in het gebied. In samenspraak met belanghebbenden in de stad heeft de gemeente een routekaart opgesteld met stappen om te komen tot de zero emissie zone. Het college legt de routekaart nu voor aan de gemeenteraad.


In de binnenstad rijdt veel zakelijk verkeer. Zoals busjes met pakketjes, de bevoorrading van horeca en winkels en vuilniswagens. Het aantal logistieke bewegingen wil de gemeente verminderen. En de overgebleven ritten uitstootvrij te maken. Stap voor stap werkt de gemeente toe naar een zogeheten zero emissie zone voor logistiek vervoer in de binnenstad. Met als resultaat: schonere lucht en minder geluidsoverlast.

Geen fossiele brandstoffen meer
Binnen de zero emissie zone is logistiek verkeer dat rijdt op fossiele brandstoffen straks niet meer toegestaan. Door logistiek slimmer en effectiever te regelen, door bijvoorbeeld bundeling van goederen en pick-up points, is er minder vervoer nodig. De busjes en vrachtwagens die er nog zijn, stoten geen schadelijke stoffen uit. Ze rijden bijvoorbeeld elektrisch of op waterstof. Daarnaast zijn andere vervoersmiddelen steeds vaker een goede optie, zoals cargo-bikes. Deze verschijnen nu al regelmatig in het straatbeeld.

Samenwerking
De routekaart (zie bijlage) is gemaakt in samenwerking met partijen die te maken krijgen met de veranderingen. Er is lokaal overlegd met bijvoorbeeld ondernemersverenigingen en afvalinzamelaars. Maar ook nationale spelers zoals brancheverenigingen en vervoerders zijn betrokken bij de routekaart. Het Rijk heeft begin dit jaar al een akkoord gesloten met andere overheden en brancheverenigingen om stadslogistiek uitstootvrij te maken. Dordrecht sluit zich hier bij aan.

Draagvlak
Wethouder Rik van der Linden: “Bij de ontwikkeling van een zero emissie zone gaat het om meer dan duurzaamheid of bereikbaarheid. Logistiek is heel belangrijk, zeker voor een winkelgebied. Ook de internetbestellingen zijn niet meer weg te denken. Dat moet allemaal goed geregeld zijn. Tegelijkertijd willen we een leefbare, schone binnenstad. Die twee zaken hoeven elkaar niet in de weg te zitten. Integendeel, binnen de logistiek worden grote stappen gezet om het vervoer slimmer en duurzamer te maken. Daarom hebben we met ondernemers, de logistieke sector en afvalinzamelaars gesproken en zijn we gekomen tot een stapsgewijze aanpak van deze zero emissie zone voor stadslogistiek. We merken dat er nu veel meer draagvlak is. En dat moet ook: dit doen we met elkaar.”

De gemeenteraad neemt uiteindelijk het besluit over de aanpak voor duurzame stadslogistiek.