Zeer beperkt gezondheidsrisico vanwege bodemverontreiniging bij het Spartelbadje in het Wantijpark Dordrecht

46
Foto PR

Dordrecht – Het is niet nodig het spartelbadje in het Wantijpark af te zetten voordat daar werkzaamheden beginnen. Dat adviseert de GGD naar aanleiding van de bodemverontreiniging rond het spartelbadje. Volgens de GGD is het risico voor de gezondheid zeer beperkt, omdat de grond is afgedekt met gras. Daarom is de kans dat kinderen vervuilde grond binnen krijgen zeer klein. Dat geldt ook voor de situatie in het verleden.

Vanwege de nieuwbouw van het badje ‘bij de paddestoel’ heeft de gemeente bodemonderzoek uit laten voeren. Uit dit onderzoek is gebleken dat er de grond rond het spartelbadje is vervuild. Het gaat vooral om zware metalen als lood, zink en koper. Daarnaast zijn er ook PFAS aanwezig, de stoffen die zijn uitgestoten door Chemours/DuPont. Bij bijna al deze stoffen zijn de gehalten zo laag dat ingrijpen niet nodig is. Bij lood is er geen veilige ondergrens, daarom is het nodig de grond te saneren. De GGD hanteert bij kinderspeelplaatsen een indeling in voldoende, matige en onvoldoende bodemkwaliteit. Bij het spartelbadje is 1 van de onderzochte plekken onvoldoende, 9 zijn matig en 4 voldoende.

Grasmat
De bodemvervuiling zit vooral in de bovenste laag (tot een halve meter diep). Twee weken geleden heeft de gemeente hierover foute informatie versterkt. Door een misverstand werd zowel in de informatie aan de gemeenteraad als in een persbericht gesproken over vervuiling op een halve meter diepte. Wethouder Stam spreekt van een vervelend misverstand. ,,Wij willen uiteraard geen verkeerde informatie geven. Gelukkig blijkt het voor het risico voor de gezondheid niet uit te maken: omdat er een goede grasmat ligt, zullen kinderen waarschijnlijk niet in contact komen met de vervuilde grond.” Het zand in de zandbak wordt elk jaar ververst.

Herhaling
Het advies van de GGD heeft geen gevolgen voor de plannen van de gemeente. Omdat de sloop, de sanering van de grond en de bouw van een nieuw badje langer duren dan najaar en winter, gaat het badje deze zomer niet open. De gemeente wil zo snel mogelijk beginnen met deze werkzaamheden, opdat het nieuwe badje in de zomer van 2022 wel open kan. Tijdens de sloop en nieuwbouw wordt het terrein uiteraard wel afgezet.