Meerdaagse afsluiting af- en oprit N3

169
Foto RWS

Rijkswaterstaat voert voor het groot onderhoud N3 werkzaamheden uit aan het Dordtse deel tussen de A16 en de Laan der Verenigde Naties. Hierin worden ook de af- en opritten Copernicusweg en de Laan der Verenigde Naties meegenomen. Voor het groot onderhoud hiervan zijn twee meerdaagse afsluitingen nodig. Sinds half maart is er een aangepaste verkeerssituatie op de N3, tussen de A16 en de Laan der Verenigde Naties. Weggebruikers moeten rekening houden met extra verkeershinder.


De eerste meerdaagse afsluiting is van woensdag 12 mei 21.00 uur tot maandag 17 mei 05.00 uur. Dan zijn afgesloten:

  • de oprit Laan der Verenigde Naties naar de N3 (richting Papendrecht/A15).
  • de afrit van de N3 (vanaf A16) naar de Copernicusweg. Deze is woensdag 12 mei vanaf 22.00 uur afgesloten.

De tweede meerdaagse afsluiting is van woensdag 2 juni tot maandag 7 juni. Dan wordt er gewerkt aan de oprit Copernicusweg en de afrit Laan der Verenigde Naties.

Omleidingsroutes

  • Verkeer op de N3 wordt omgeleid via de afrit Laan der Verenigde Naties.
  • Verkeer bij de oprit Laan der Verenigde Naties (richting Papendrecht/A15) wordt omgeleid via de oprit Laan der Verenigde Naties naar de N3 richting A16, en rijdt dan via de afrit en oprit Copernicusweg naar de N3 richting Papendrecht/A15.

Weggebruikers wordt geadviseerd om de N3 zoveel mogelijk te vermijden en de aangegeven omleidingsroutes te gebruiken.

Kijk op www.n3werkzaamheden.nl voor actuele informatie over werkzaamheden, afsluitingen en omleidingen.

Werkzaamheden groot onderhoud N3

Er komt een nieuwe fundering en stil asfalt op de N3. We vervangen ook andere onderdelen van de weg zoals de verlichting en voegovergangen bij bruggen en viaducten. Waar nodig voeren we onderhoud uit aan viaducten, bruggen en geluidschermen.

Tussen september 2020 en oktober 2021 wordt gewerkt aan de N3 bij Dordrecht (Merwedestraat – A16). Dit deel van de N3 wordt in vier fases opgepakt. De werkzaamheden voor het tweede deel, tussen de Copernicusweg en A16, duren tot en met 19 maart. Tijdens deze werkzaamheden zijn er drie rijstroken beschikbaar. Twee richting A15 (Papendrecht) en één richting A16 (Breda). Verkeer dient rekening te houden met een aangepaste verkeerssituatie, versmalde rijstroken en er geldt een maximumsnelheid van 70 km/uur. Toe- en afritten blijven zoveel mogelijk open.

Forse opgave

Het groot onderhoud van de N3 en de renovatie van de Wantijbrug zijn onderdeel van de opgave van Rijkswaterstaat om de komende jaren de bestaande infrastructuur te vervangen en renoveren. Veel bruggen, viaducten, sluizen en tunnels stammen uit de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw en zijn aan groot onderhoud of vervanging toe. Het verkeer is sindsdien enorm toegenomen en vrachtwagens zijn zwaarder geworden. Door renovatie of vervanging werkt Rijkswaterstaat aan de infrastructuur voor de komende generatie(s). Daarbij wordt gebruik gemaakt van slimme en duurzame technieken. Rijkswaterstaat werkt bij deze onderhoudsopgave samen met bijvoorbeeld provincies, gemeenten en marktpartijen. Daarnaast past Rijkswaterstaat de komende jaren in en rond de Drechtsteden het huidige wegennet aan om files te verminderen. Denk hierbij o.a. aan nieuwe aansluitingen van de A16 en A15 op de N3 en verbreding van de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht.