Schade aan oorlogsmonument , Video-oproep Alblasserdamnieuws.nl van burgemeester aan veroorzaker levert resultaat op

90

ALBLASSERDAM – Op zaterdag 25 november jl. is een melding binnengekomen van het vernielen van één van de stenen schalen op het oorlogsmonument aan de Polderstraat. Op basis van verklaringen van omwonenden en berichtgeving op Alblasserdamsnieuws, kon worden gereconstrueerd dat de schade is toegebracht in de nacht van vrijdag op zaterdag.

Na het opruimen van de brokstukken is door de gemeente direct aangifte gedaan van vernieling. Kort na het bekend worden van deze vernieling heeft burgemeester Paans bij het monument een videoboodschap ingesproken, die via verschillende media is verspreid.

Bekijk hieronder de oproep via alblasserdamnieuws.nl:

Kern van de boodschap van de burgemeester was dat de gemeente deze vernieling zeer ernstig neemt. Hij riep de vernieler(s) op hun verantwoordelijkheid te nemen, zich te melden en de schade te vergoeden. Tegelijkertijd heeft de politie via een buurtonderzoek informatie vergaard.

De burgemeester is blij dat alle berichten die afgelopen weekend verspreid zijn via (social) media er uiteindelijk toe hebben geleid dat degene, die de schade aan het monument heeft toegebracht, zich zondagavond heeft gemeld bij de wijkagent. “Dit zegt iets over de betrokkenheid van de inwoners.”

Over de toedracht, motieven en vergoeding van de schade vindt later deze week een gesprek plaats tussen de burgemeester en betrokkene.Afhankelijk van de uitkomst van het gesprek wordt bezien of verdere stappen via het Openbaar Ministerie nodig zijn. Over de afhandeling doet de gemeente geen verdere mededelingen.

Burgemeester Paans dankt de melder, politie, Alblasserdamsnieuws en andere nieuwsmedia voor melding, opvolging en berichtgeving. De vele inwoners die vervolgens de oproep van de burgemeester hebben verspreid en geliked via social media worden eveneens bedankt voor hun inzet om de ware toedracht te achterhalen en in contact te komen met de veroorzaker van de schade.