WEEK VAN DE OPVOEDING IN DORDRECHT

87

DORDRECHT – Van 2 tot 8 oktober is het de Week van de opvoeding. Dordrecht besteedt daar dit jaar extra aandacht aan, met als thema Samen Opvoeden. In Dordrecht zijn veel mogelijkheden voor ouders en verzorgers om elkaar te helpen bij het opvoeden. De hele week vinden allerlei evenementen, bijeenkomsten en activiteiten plaats, zoals een lezing van Roos Schlikker en een avond over ‘Broers en zussen zonder rivaliteit’. Er zijn leuke acties, bijvoorbeeld om degene die altijd voor je klaarstaat bij de opvoeding in het zonnetje te zetten. Het hele programma staat op www.dordrecht.nl/weekvandeopvoeding.

Ouders kunnen veel voor elkaar betekenen. Ze ontmoeten elkaar vaak al bij de peuterspeelzaal, kinderopvang of op het schoolplein. Maar er zijn nog verschillende andere initiatieven waar ouders laagdrempelig in contact kunnen komen met elkaar of ondersteuning kunnen krijgen bij (opvoed)vragen. Ook als professionele ondersteuning nodig of gewenst is, is dat op verschillende manieren mogelijk. De Week van de Opvoeding laat ouders op een leuke manier kennismaken met deze initiatieven en ondersteuning.

Veelzijdig programma
Op maandagavond opent wethouder Rik van der Linden (Jeugd) de week bij Kinepolis, gevolgd door een lezing door Roos Schlikker en de vertoning van de film Captain Fantastic. Deze avond is voor Dordtse ouders en is voor hen gratis. Aanmelden kan tot 24 september.

Verder is er een scholierenactie, waarvan de prijswinnaars op woensdag 4 oktober bekend gemaakt worden. Woensdagmiddag is een (gratis) middag met ouder-kind activiteiten in speeltuin Oosterkwartier. ’s Avonds organiseren Careyn en het Sociaal Wijkteam de themabijeenkomst ‘Broers en zussen zonder rivaliteit’. Ook die avond is na aanmelding gratis te bezoeken.
Op donderdag komen gemeente, sociaal wijkteam en vrijwilligers bij elkaar om het te hebben over de rol van vrijwilligers bij de opvoeding en welke steun zij nodig hebben als ze tegen sociale vraagstukken aanlopen.

Ook staan we stil bij anderen dan ouders/verzorgers. Want veel mensen in het leven van je kind hebben invloed op zijn of haar opvoeding. Denk aan opa’s en oma’s,  de meester, de trainer op de sportclub of ouders van buurkinderen. Vrijdag bedankt wethouder Rik van der Linden een aantal van deze opvoedkanjers, die door Dordtenaren zijn aangedragen.

Het hele programma en meer informatie staat op www.dordrecht.nl/weekvandeopvoeding. Daar is het ook mogelijk om aan te melden voor de bijeenkomsten.

Magazine
Op woensdag 20 september verschijnt het magazine Samen Opvoeden in Dordrecht, een eenmalige uitgave met leuke artikelen, achtergrondinformatie en een inkijkje in mooie Dordtse initiatieven op het gebied van opvoeden. Wethouder Van der Linden reikt het magazine uit bij het Mamacafé Drechtsteden.

Ouders en opvoeders staan er niet alleen voor
It takes a village to raise a child. Met de extra aandacht voor het thema Samen Opvoeden wil de gemeente ouders laten zien dat ze er niet alleen voor staan. Er is steun en hulp bij opvoedvragen, of dat nu tussen ouders onderling is, via één van de laagdrempelige en leuke initiatieven of via professionals. De Week van de Opvoeding is een mooi moment om de mogelijkheden extra onder de aandacht te brengen.