Gemeentelijke Erfgoedcommissie brengt jaarverslag uit

60

ALBLASSERDAM – De Gemeentelijke Erfgoedcommissie van Alblasserdam boog zich in 2016 over een aantal van de grote ontwikkelingen die Alblasserdam te wachten staan, zoals de restauratie van het gemeentehuis, de visie op het centrumhart en de ontwikkeling van het havengebied. Dit blijkt uit het jaarverslag van de commissie over 2016 waarvan het gemeentebestuur in kennis is gesteld. 

De Erfgoedcommissie is een onafhankelijk adviesorgaan dat bestaat uit een vertegenwoordiger van de welstandscommissie, een vertegenwoordiger van de plaatselijke Historische Vereniging en leden uit de vakdisciplines monumentenzorg, architectuur/bouwhistorie en archeologie.

Ook tal van kleinere plannen en projecten kwamen bij de commissie op tafel. Panden die vallen binnen het beschermd dorpsgezicht van Alblasserdam mogen niet worden gesloopt of verbouwd zonder dat de commissie is geraadpleegd. Alblasserdam telt circa 330 beeldbepalende objecten.

Binnen de commissie werd gediscussieerd over ontwerpkeuze, voorgestelde ingrepen werden afgewogen en beoordeeld op de consequenties voor de historische waarde van objecten. Er zijn gesprekken gevoerd over de kleuren van houtwerk, gevels en dakpannen, wel of geen dubbel glas of een extra venster in de zijgevel. ,,Er is veel moois te bewaren. We willen zuinig zijn op wat er nog is. Wat bijzonder is, verdient bescherming”, aldus de heer Aat Klompenhouwer, voorzitter van de Erfgoedcommissie Alblasserdam.