Aanbesteding openbaar vervoer Drechtsteden en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden van start

70

Gedeputeerde Floor Vermeulen gaf op 6 april het startsein voor de aanbesteding voor het openbaar vervoer in de regio Drechtsteden en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (DAV). Vervoerders kunnen zich tot  14 september 2017 inschrijven voor de nieuwe concessieperiode die in december 2018 van start gaat. Het uiteindelijke doel: een toekomstvast netwerk van openbaar vervoer dat aansluit bij de vervoersvraag van de regio.

De afgelopen periode heeft de provincie, in nauwe samenwerking met gemeenten in de regio, de reizigersadviesraad RODAV en Prorail, gewerkt aan de invulling van het Programma van Eisen (PvE). Op 4 april 2017 is het PvE vastgesteld door Gedeputeerde Staten.

Floor Vermeulen: “De intensieve en nauwe samenwerking met partners in de regio heeft geleid tot een uitvraag waar draagvlak voor is. We hebben er in deze aanbesteding voor gekozen om de markt ruimte te bieden voor de invulling, zodat zij alles uit de kast kunnen halen om een aantrekkelijk aanbod te doen.”

Het Programma van Eisen

In het PvE staan de uitgangspunten voor de concessie omschreven. Zo worden er bijvoorbeeld minimumeisen gesteld aan de frequentie van de dienstregelingen en is een aantal belangrijke lijncorridors vastgesteld. Het PvE bevat ook kaders met betrekking tot onder andere tarieven, sociale veiligheid en duurzaamheid.

De belangrijkste uitgangspunten in het PvE zijn: betrouwbaar, bereikbaar en betaalbaar openbaar vervoer. Snelle en frequente verbindingen, waaronder de succesvolle MerwedeLingelijn, en goede voorzieningen bij de haltes vormen de basis. Gecombineerd met slimme vervoersoplossingen zorgt dit ervoor dat iedereen zo goed mogelijk van deur tot deur kan reizen.

De markt aan zet

Voor de uiteindelijke invulling van het openbaar vervoer geeft de provincie binnen gestelde kaders ruimte aan de toekomstige vervoerder. De vervoerder met het kwalitatief en kwantitatief beste aanbod wint. Hierdoor is pas na de gunning van de concessie duidelijk is wat het precieze voorzieningenniveau is en wat de nieuwe concessie gaat betekenen voor individuele reizigers.

Proces

Vervoerders kunnen zich tot 14 september 2017 inschrijven. Naar verwachting is de winnaar eind oktober bekend. Na de definitieve gunning gaan de provincie en de winnende vervoerder aan de slag met de voorbereiding zodat de nieuwe concessie medio december 2018, en uiterlijk 1 januari 2019, start.