UITSTALLINGEN EN TERRASSEN DORDRECHT NADER BEKEKEN

104

DORDRECHT – Met de start van het terrassenseizoen is de gemeente aan het bekijken hoe het gesteld is met de terrassen bij horecaondernemingen in de stad. Daarbij wordt vooral gelet op een goede doorgang voor voetgangers en fietsers en mogelijk onveilige situaties en of vergunningen in orde zijn. Ook wordt bekeken hoe we omgaan met uitstallingen voor winkels. De eigenaar moet onveilige situaties te allen tijde voorkomen. Handhavers van de gemeente spreken eigenaren aan en verzoeken hun een vergunning aan te vragen dan wel maatregelen te nemen om onveilige situaties te voorkomen. Daarbij wordt niet hard of repressief opgetreden, maar er wordt wel gehandhaafd op beleid dat de gemeente heeft vastgesteld. Op dit moment heeft nog geen horecaonderneming of winkel een bestuurlijke maatregel opgelegd gekregen.

Winkeluitstallingen
Sommige winkels maken er een potje van en breiden hun winkel steeds meer uit naar de straat. Als winkel mag je niet zomaar van alles buiten je winkel neerzetten. Als het de doorgang belemmert voor rolstoelen en kinderwagens bijvoorbeeld, kan Handhaving de eigenaar daarop aanspreken en kan zelfs bestuurlijk worden opgetreden. Ook mag je als winkelier geen alcohol schenken binnen en buiten je zaak. Ook daar voeren we op dit moment controles op uit. Daarbij wordt het gesprek aan gegaan met de ondernemer om een vergunning aan te vragen.

De gemeente treedt met name op als het gaat om onveilige situaties. Daarbij is het belangrijk dat we met elkaar beoordelen wat wel en niet acceptabel is. Veiligheid is daarbij een heel belangrijk aandachtspunt.
Naar aanleiding van het optreden van de gemeente bij winkels op het Scheffersplein wordt nu het beeld geschetst alsof de gemeente hard optreedt en weigert de nuance te zoeken. Dit is absoluut niet het geval. Met alle ondernemers wordt het gesprek aangegaan en wordt geadviseerd wat eventuele mogelijkheden zijn om een vergunning te verkrijgen. Als het gaat om situaties die al jarenlang bestaan, wordt bekeken hoe de situatie geformaliseerd kan worden. Handhaving heeft met diverse eigenaren op het Scheffersplein contact gehad en hen over het bovenstaande geïnformeerd.