D66 stelt gezondheid centraal

58

Alblasserdam – Op maandag 6 maart is D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven op bezoek geweest in Alblasserdam. Het bezoek stond in het teken van oplossingen die moeten zorgen voor schonere lucht en een schoon milieu in Alblasserdam en de regio.

Samen met D66-raadsleden Ramon Pardo en Marko Stout, burgemeester Jaap Paans en andere collega’s presenteerde wethouder Arjan Kraijo de nieuwe luchtzuiveringsinstallatie of ‘fijnstofzuiger’ aan mevrouw Van Veldhoven. Van Veldhoven staat tweede op de kandidatenlijst van D66 voor de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart a.s.

Raadswerkgroep

Deze ‘fijnstofzuiger’ is één van de resultaten van de raadswerkgroep lucht die na de raadsverkiezingen van 2014 is ingesteld. Op initiatief van D66 Alblasserdam werkt deze raadsbrede werkgroep samen met het college aan acties die de slechte luchtkwaliteit in ons dorp en in de regio moeten verbeteren. De lucht in Alblasserdam is één van de meest vervuilde van Nederland, hoewel deze volgens de normen van de Rijksoverheid wel aan de gestelde normen voldoet. Naast innovatieve oplossingen, zoals deze luchtzuiveringsinstallatie, is één van de acties ook een actieve lobby richting de Rijksoverheid om normen aan te scherpen en gezondheid centraal te stellen in het landelijke beleid.

Gezondheid centraal

De lobby richting de Rijksoverheid is zeer nodig, aangezien gezondheid in het kabinetsbeleid nog van secundair belang is. “De huidige normen voor fijn- en stikstof zijn niet gebaseerd op de gezondheidsnormen van de World Health Organisation (WHO). Wat D66 betreft worden de normen aangescherpt zodat gezondheid wel centraal komt te staan”, aldus de politica. “We ademen deze vervuilde lucht elke dag in. Mensen die nog nooit een sigaret hebben opgestoken, worden hierdoor geconfronteerd met ziektes als longkanker. Elke dag belanden meer dan 40 mensen in het ziekenhuis door luchtvervuiling”.

Actieplan Gezonde Lucht

Om luchtvervuiling landelijk en in samenwerking met gemeenten aan te pakken, presenteerde Van Veldhoven vorige maand het Actieplan Gezonde Lucht. D66 is de enige partij die plannen voor luchtkwaliteit zodanig heeft uitgewerkt. De partij wil het makkelijker maken om investeringen te doen in maatregelen die schone lucht bevorderen. Het huidige kabinet maakt het nog vaak onnodig lastig om de benodigde maatregelen te nemen en investeringen te doen.

Rijkswaterstaat

Zo krijgt de gemeente Alblasserdam nog geen toestemming van minister Schultz (VVD) om de luchtzuiveringsinstallatie boven de tunnelmond te installeren. Dit terwijl deze ‘fijnstofzuiger’ de capaciteit heeft om alle fijnstof die elke dag uit de tunnelmond komt te zuiveren. De gemeente spreekt hier momenteel over met Rijkswaterstaat en heeft voorlopig een proefopstelling neergezet aan de Ruigenhil.

Samenwerking

Het D66-Kamerlid was juli 2015 ook op bezoek in Alblasserdam en de Drechtsteden om te praten over milieu en mobiliteit. Zij sprak haar waardering uit voor de stappen die zijn gezet en hoopt dat andere gemeenten ook hun voordeel kunnen doen met de plannen die hier worden ontwikkelt. Met de D66-fractie en de wethouder is afgesproken nauw in contact te blijven over de vorderingen van de plannen van de gemeente en de bijdrage die de Rijksoverheid hieraan kan leveren.