Toekomst Essenhof in Dordrecht ligt binnen de gemeentelijke organisatie

21

Dordrecht – Het college van B&W ziet af van privatisering van de Essenhof in Dordrecht. Dat legt het college aan de raad voor in het raadsvoorstel ‘Heroverweging ‘Essenhof Samen met de markt’’. Na uitwerking van de plannen voor een gedeeltelijke privatisering en gesprekken hierover met de gemeenteraad stelt het college voor om zowel de begraafplaatsen als het crematorium van de Essenhof de komende 15 jaar in beheer van de gemeente te houden.

In 2016 heeft de Essenhof in opdracht van het college een plan van aanpak opgesteld voor een gedeeltelijke privatisering. Het crematorium en de dienstverlening bij uitvaarten zouden dan worden uitbesteed aan een marktpartij. Doel was om financiële risico’s te verkleinen en hiermee de dienstverlening op de langere termijn te garanderen.

Nadere uitwerking van de plannen in de afgelopen maanden heeft laten zien dat de beoogde opsplitsing van de Essenhof complex is en ook risico’s met zich meebrengt. De gemeente blijft in alle gevallen verantwoordelijk voor de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening. In de eerdere debatten bleek binnen de gemeenteraad voldoende draagvlak aanwezig om mogelijke bedrijfsvoerings- en marktrisico’s van de Essenhof als gemeente te blijven dragen en diverse raadsfracties gaven aan grote bezwaren te hebben tegen (gedeeltelijke) privatisering. Ook de vertraging van de plannen voor de bouw van een crematorium in Zwijndrecht heeft meegespeeld in het voorstel van het college.