Medewerkers Rijkswaterstaat naar gerechtsgebouw in Dordrecht

71

Dordrecht – Het districtskantoor van Rijkswaterstaat verhuist van Krabbegors naar de Dordtse locatie van de rechtbank Rotterdam aan het Steegoversloot. Circa 100 Rijkswaterstaat-medewerkers worden gehuisvest op de eerste verdieping. Hiermee heeft het hele pand een invulling gekregen. De gemeente is blij met deze ontwikkeling. 

Eerder heeft de gemeente al met succes een stevige lobby gevoerd voor het behoud van de rechtbank in Dordrecht. Met de komst van het districtskantoor wordt de nog beschikbare kantoorruimte in het gerechtsgebouw benut. De komst van nieuwe werknemers draagt bij aan de levendigheid van de Dordtse binnenstad. Bovendien voorkomt de invulling van het pand aan het Steegoversloot leegstand van kantoren in het centrum. De vrijgekomen locatie van Rijkswaterstaat op Krabbegors biedt op haar beurt weer nieuwe mogelijkheden voor de Dordtse zeehaven.

Door de komst van het tijdelijke parkeerterrein achter pand Doelesteyn zijn in de omgeving van het gerechtsgebouw de komende jaren voldoende parkeerplaatsen beschikbaar.Rijkswaterstaat verwacht in de tweede helft van 2018 het pand aan het Steegoversloot te betrekken.

Foto Centrum Dordrecht