Kinderdagverblijf Happy4Kids in Dordrecht krijgt boete opgelegd

119

De gemeente Dordrecht heeft kinderdagverblijf Happy4Kids een boete opgelegd n.a.v. een inspectie van de GGD. Aanleiding voor de inspectie was de ontvangst van zorgelijke signalen over de locaties aan de Burgemeester de Raadtsingel en de Beverwijckstraat. Uit de inspectie kwam naar voren dat zij niet voldoen aan regelgeving en voorschriften van de Wet Kinderopvang. Zo werd onder andere op beide locaties te weinig gekwalificeerd personeel ingezet en zijn er zorgen over het pedagogisch klimaat en de stabiliteit van de opvang van kinderen.


De Kinderopvang moet binnen twee weken verbeteringen hebben uitgevoerd anders wordt een dwangsom opgelegd. Het niet voldoen aan regelgeving en de Wet Kinderopvang kan uiteindelijk leiden tot sluiting van de locaties. Het welzijn van de kinderen is de eerste prioriteit bij de opvang van kinderen. Daarop wordt streng toegezien.