Elk jaar honderden slachtoffers CO-vergiftiging in het ziekenhuis

28

Jaarlijks zijn er naar schatting vijf tot tien doden en honderden mensen die behandeld moeten worden voor koolmonoxidevergiftiging. Het is het ernstige gevolg van het onzichtbare gas koolmonoxide (CO) in woningen. Daarom starten Brandweer Nederland, de 25 Veiligheidsregio’s en de Nederlandse Brandwonden Stichting vandaag een landelijke campagne om mensen te waarschuwen voor het gevaar van CO. 

‘De cijfers zijn nog maar het topje van de ijsberg’, stelt Carolien Angevaren, portefeuillehouder Bandveilig Leven binnen de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV). ‘Naar schatting van de Onderzoeksraad voor Veiligheid is het werkelijke aantal slachtoffers 3 tot 5 keer groter. In Nederland vindt er op dit moment geen eenduidige registratie plaats van CO-incidenten. Ook wordt een CO-vergiftiging vaak niet herkend. De werkelijke omvang van het probleem is dus onbekend.’

Voorkom CO-vergiftiging; ventileer, controleer, alarmeer

Koolmonoxide zie, ruik en proef je niet. Dat maakt dit in potentie dodelijke gas ook zo gevaarlijk. De gevolgen van een CO-vergiftiging kunnen zeer ernstig zijn. ‘Het is belangrijk dat mensen de symptomen herkennen’, zegt ook Katja van Ederen, Vakspecialist Brandveilig Leven van Veiligheidsregio Groningen. ‘Misselijkheid, duizeligheid, hoofdpijn en wazig zien kan duiden op een acute vergiftiging. Echter, ook blootstelling aan een lagere concentratie koolmonoxide kan leiden tot gezondheidseffecten. Daarnaast is het van levensbelang om een CO-melder in huis te hebben. Een melder is de enige manier om bij een gevaarlijke concentratie CO snel gewaarschuwd te worden.’ De grootste inspanning ligt in het voorkomen van een koolmonoxidevergiftiging. Dat begint met de installatie van het verbrandingstoestel door een erkende installateur, inclusief een goed onderhoudsplan en het 24/7 ventileren van de ruimte waar het toestel zich bevindt.

Door het oog van de naald

Een van de slachtoffers die CO-vergiftiging op het nippertje overleefde, is Wieteke. Zij werd gewaarschuwd door een pas aangeschafte CO-melder. ‘Ik was in slaap gevallen op de bank, toen ik wakker schrok van een hard gepiep’, vertelt ze. ‘Mijn man bedacht zich geen moment. Hij pakte onze vijf maanden oude dochter uit haar bedje en probeerde haar wakker te schudden, terwijl ik 112 belde.’ Wieteke en haar gezin eindigden in het ziekenhuis met CO-vergiftiging. ‘Daar lag ik naast mijn dochter, aan het zuurstof. Dit had zo verschrikkelijk anders kunnen aflopen.’

Landelijke campagne

Vandaag starten Brandweer Nederland, de 25 Veiligheidsregio’s en de Nederlandse Brandwonden Stichting een landelijke campagne. ‘We willen zo veel mogelijk mensen bewust maken van het gevaar van CO. Er is nog zo veel onwetendheid. Zo denken veel mensen dat CO alleen vrij komt uit oude geisers, terwijl uit onderzoek blijkt dat in 50% van de gevallen een moderne cv-ketel de oorzaak is. Het is belangrijk dat mensen hun installatie goed onderhouden, de ruimte ventileren, de symptomen leren herkennen én vergiftiging voorkomen met een melder. Zo kunnen we ernstige ongelukken voorkomen’, aldus Ivonne Vliek, voorzitter van het landelijk Netwerk Brandveilig leven.

Stop CO-vergiftiging

  • Ventileer: laat 24/7 een raam of een luchtrooster open staan
  • Controleer: laat jaarlijks je verbrandingstoestel door een (gecertificeerd) vakman controleren
  • Alarmeer : plaats een CO-melder

Meer informatie: www.co-wijzer.nl