Politieservicepunt en buurtkamer op de Vrieseweg in Dordrecht

162
Foto PR

Dordrecht – Op de Vrieseweg 10-12 wordt – als de werkzaamheden meezitten – deze zomer een politieservicepunt en buurtkamer gevestigd. Deze locatie wordt gebruikt als werkplek voor wijkagenten, om gesprekken te voeren met bewoners, het in ontvangst nemen van aangiften (op afspraak) en andere werkzaamheden. Ook de wijkmanager en buurtwerkers zijn hier regelmatig te vinden. Een unieke samenwerking die de buurt gaat versterken. Hoewel de deur vaak open zal staan, wordt dit servicepunt geen politiepost waar altijd iemand aanwezig zal zijn in tijden van nood.


Na het opheffen van het politiebureau aan de Groenmarkt, was de gemeente op zoek naar een nieuwe locatie in of nabij de binnenstad. Burgemeester Wouter Kolff die de nadrukkelijke wens heeft voor een locatie in of nabij de binnenstad is blij met deze locatie. Kolff: ‘Met het servicepunt op de Vrieseweg hebben we een goed alternatief gevonden. We verbeteren de zichtbaarheid van politie, buurtwerk en gemeente. We slaan twee vliegen in één klap door ook de buurtkamer hier te vestigen. Hiermee hopen we de buurt, waar leefbaarheid een aandachtspunt is, te versterken.’

Makkelijker contact
Hoewel de deur vaak open zal staan, is dit servicepunt geen politiepost waar altijd iemand aanwezig zal zijn in tijden van nood. Daarvoor dienen inwoners telefonisch contact op te nemen met de hulpdiensten via het bekende nummer 112. Voor contacten, zoals het doen van aangifte, is het maken van een afspraak vereist. Kolff: ‘We zijn er echter van overtuigd dat met de komst van dit servicepunt en de verhuizing van de buurtkamer de contacten met de wijkagenten, buurtwerk en gemeente makkelijker gaan verlopen.’

Verbouwing
De komende periode wordt gebruikt om het pand geschikt te maken voor de geplande werkzaamheden. Naar verwachting kan het deze zomer nog in gebruik worden genomen.