Plan voor extra verkeerslichten en opstelstroken op de Staalindustrieweg in Alblasserdam voor beter doorstroming

11

Met extra verkeerslichten en opstelstroken op de Staalindustrieweg moet het verkeer vanuit de bedrijventerreinen Nieuwland Parc en Hoogendijk in Alblasserdam beter doorstromen. Dit blijkt uit onderzoek dat een onafhankelijk adviesbureau in opdracht van de gemeente heeft uitgevoerd. 

De verkeerlichten moeten komen op de kruising van de Staalindustrieweg met de fietsoversteek. Zowel auto- als fietsverkeer moet dan wachten op groen licht. Autoverkeer wacht voortaan op twee lange opstelstroken op de Staalindustrieweg. Bij groen licht kunnen bestuurders direct het volgende kruispunt (Grote Beer/N915) oprijden omdat de lichten op dat kruispunt tegelijk op groen zullen staan. 

Knelpunt 

Het verkeer vanuit de bedrijventerreinen loopt in de avondspits regelmatig vast bij de Staalindustrieweg om de Grote Beer (N915) op te rijden. Er liggen hier twee kruisingen vlak achter elkaar, een fietspad met voorrang en drie korte opstelstroken naar de Grote Beer. Auto’s kunnen vaak niet doorrijden door overstekend fietsverkeer of een volle opstelstrook. 

Het adviesbureau Goudappel heeft in samenwerking met de gemeente en ondernemers diverse oplossingen onderzocht. Op basis van verkeersmodellen, afwikkelingsberekeningen en ruimtelijke inpasbaarheid bleek het plaatsen van extra verkeerslichten met langere opstelstroken als enige effectief. Andere mogelijkheden zoals het aanpassen van de bestaande verkeerslichten, een fietstunnel, rotondes en wegomleggingen waren niet mogelijk of bleken het probleem niet op te lossen. 

Voorstel naar gemeenteraad 

Het college van burgemeester en wethouders legt dit voorstel komende maand voor aan de gemeenteraad. Als de raad instemt, wordt het plan verder uitgewerkt en voorbereid. De gemeente kan dan naar verwachting eind 2022 / begin 2023 het kruispunt daadwerkelijk aanpassen. 

Wethouder Arjan Kraijo: “Ik ben blij dat deze oplossing is gevonden in samenspraak met ondernemers die er dagelijks last van hebben. Met deze aanpassing kunnen we een bijdrage leveren aan een betere bereikbaarheid van het bedrijventerrein. Samen met de ondernemers kijken we uit naar de resultaten van deze aanpassing! “