Ondertekening: Actieprogramma ‘Ondernemen met Impact’ in de regio Drechtsteden

21
Op de foto van links naar rechts: Jacob Klink (voorzitter Werkgevers Drechtsteden), Jeroen Put (voorzitter Dordrechtse Ondernemers Vereniging) Peter Heijkoop (namens de Drechtsteden), Joost van den Hoek (namens WerkgeversServicepunt Drechtsteden) en Kees van Netten (voorzitter Stichting Maatschappelijk Betrokken Ondernemen). - Foto Drechtsteden

Op woensdag 24 november ondertekenden gemeente Dordrecht, Stichting MBO en WerkgeversServicepunt Baanbrekend Drechtsteden het gezamenlijk Actieprogramma Ondernemen met Impact. Steeds meer ondernemers richten zich op maatschappelijke thema’s en maken zo het verschil voor hun medewerkers, klanten, omgeving of de aarde. De samenwerkingspartners willen ondernemen met impact stimuleren. In het actieprogramma beschrijven ze hoe ze dat doen, door het meer zichtbaar te maken, te faciliteren en te versterken.

Complexe opgaven
Jan-Dirk Costeris, namens Stichting MBO: “Ondernemers kunnen met hun werk een positieve bijdrage leveren aan de complexe opgaven waarmee ook Dordrecht en de regio te maken hebben. Oftewel, ondernemen met impact. Dat kan op verschillende gebieden. Denk aan: Zorgen voor een meer inclusieve arbeidsmarkt, versterken van maatschappelijke organisaties, versnellen van de energietransitie, leveren van circulaire producten of diensten en/of innoveren van de zorgsector”. Daizy van der Meulen, Opgavemanager Arbeidsmarkt en ontwikkeling, is erg blij met het initiatief en vult aan: “In de Drechtsteden is WerkgeversServicepunt Drechtsteden het kenniscentrum van inclusief werkgeverschap. Het ondersteunt werkgevers om mensen met een uitkering of beperking in te zetten en hier concrete invulling aan te geven”.

Samenwerking diverse partners
Het actieprogramma is tot stand gekomen dankzij samenwerking tussen de gemeente Dordrecht, WerkgeversServicepunt Baanbrekend Drechtsteden en Stichting Maatschappelijk Betrokken Ondernemen in Dordrecht (Stichting MBO Dordrecht). En in goed overleg met de Dordtse Ondernemersvereniging (DOV) en Werkgevers Drechtsteden (WD). Peter Heijkoop, wethouder sociaal domein: “Werk draagt bij aan geluk. Wie werkt, is geestelijk en lichamelijk een stuk gezonder. Maar niet iedereen is in staat om zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen. We vinden het belangrijk dat inwoners een werkplek krijgen bij een werkgever die zich bewust is van de mogelijkheden én uitdagingen van de werknemer. Daarom willen we inclusief denken door werkgevers faciliteren en stimuleren”.

Ondernemen met impact
De samenwerkingspartners zetten zich gezamenlijk in voor: Het zichtbaar maken van ondernemen met impact, het ontwikkelen van Stichting MBO Dordrecht tot het kenniscentrum en vraagbaak op het gebied van ondernemen met impact, het organiseren van Masterclasses Sociaal Ondernemen 2021, het lanceren van een lokaal inkoopplatform en het verbinden van subsidieregelingen voor ondernemers, zoals het MKB-katalysatorfonds en investeringsfondsen (IQ). Maarten Burggraaf, wethouder economie: “Mooi om te zien dat steeds meer ondernemers zich inzetten om Dordrecht en de regio aantrekkelijker te maken om in te wonen, werken of leren. Niet alleen door het bieden van arbeidsplaatsen, maar ook met slimme innovaties op het gebied van duurzaamheid, zorg of leefbaarheid”.