Nieuwe dienstregeling Qbuzz in de regio Drechtsteden per 12 december

691
Foto Qbuzz

De regio Drechtsteden – Molenlanden – Gorinchem blijft ook in 2022 bereikbaar met het openbaar vervoer. Een aantal wijzigingen zijn noodzakelijk om een toekomst vast basisnetwerk mogelijk te maken. Samen met provincie Zuid-Holland is Qbuzz tot een nieuwe dienstregeling per 12 december 2021 gekomen.


Omdat de huidige COVID-19 situatie in ons land het lastig maakt de terugkeer van onze reizigers in het OV te voorspellen, hebben we in de opzet van de dienstregeling rekening gehouden met flexibiliteit.

Onze reizigers

Begin november heeft ongeveer 77% reizigers gekozen voor het OV in ons gebied. Tegelijkertijd geeft dit nog een groot gat in vergelijking met het niveau van voor de pandemie. Vooral studenten en scholieren zijn vrijwel geheel terug. De terugkeer van ‘forenzen’ en ‘saldo reizigers’ blijft flink achter. Aangezien deze groepen een belangrijk deel van de reizigersopbrengsten moeten brengen, geeft dat druk op het betaalbaar houden van het OV. De verwachting is dat de nieuwe maatregelen van 13 november, de reizigersaantallen weer laat dalen.

Spreiding

Het verminderen van het aantal reizigers in de spits  door het maken van spreidingsafspraken lijken weinig tot geen effect te hebben gehad. In de tijden waarin reizigers terugkeren, zien we weer forse pieken in de spits ontstaan. Dat is ook landelijk het beeld bij andere vervoerders.

Andere uitgangspunten voor dienstregeling 2022

De dienstregeling 2022 is vanuit landelijkeuitgangspunten vertaald naar de specifieke situatie in onze regio. Na  intensief overleg met provincie Zuid-Holland (als opdrachtgever) is de nieuwe dienstregeling tot stand gekomen. Deze dienstregeling kent de volgende drie pijlers:

  • Een robuust-, helder en aantrekkelijk netwerk dat de basis vormt voor het vervoer de komende jaren. De frequentie op de belangrijkste lijnen worden zoveel mogelijk in stand gehouden en de tijden zijn zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Dit zorgt voor optimale aansluitingen tussen lijnen onderling.
  • De dienstregeling is eenvoudig uit te breiden met hogere frequenties als dit nodig is.
  • Korte termijn flexibiliteit wordt geboden door het inzetten van tussenritten en spitslijnen. Snelle aanpassingen zijn daardoor mogelijk.

Veranderingen

De dienstregeling van 2022 kent veranderingen t.o.v. 2021. Op hoofdlijnen de belangrijkste veranderingen in de dienstregeling:

  • MerwedeLingelijn krijgt andere tijden doordat de NS haar dienstregeling heeft gewijzigd (10 minuten dienstregeling op het traject Amsterdam-Rotterdam-Dordrecht). Om een goede aansluiting te verzorgen op Dordrecht en Geldermalsen richting Rotterdam en Utrecht,  rijdt de Merwedelinglijn ca. 6 minuten later dan voorheen. In de avond en de weekenden blijven de tijden gelijk aan de dienstregeling van 2021. Ook de bussen sluiten nog steeds goed aan op de treintijden.
  • Aanpassingen in het netwerk in Dordrecht en de Drechtsteden waarmee we zorgen dat zo min mogelijk lijnen dezelfde routes rijden. Voorbeeld hiervan is o.a. de aangepaste dienstregeling voor Krispijn en Crabbehof.
  • Door snelBuzz en R-net vaker te laten rijden hebben bestaande reizigers meer reismogelijkheden en hopen we nieuwe reizigers te trekken.
  • Aanpassen van het streeklijnennetwerk in de Molenlanden en de introductie van bestelBuzz als vraag gestuurd (halte – knooppunt) OV systeem. bestelBuzz rijdt wanneer er geen reguliere buslijn rijdt. In plaats van 1 keer per uur of per 2 uur, is er door bestelBuzz ieder half uur een reismogelijkheid. Met bestelBuzz reist men van halte naar OV knooppunt (of andersom), met gegarandeerde aansluiting op de gewone bus. bestelBuzz moet minimaal 30 minuten voor vertrek besteld worden via de Qmove reisapp of telefonisch. bestelBuzz en Deur-halte taxi bieden wij in 2021 en 2022 gratis aan.

De belangrijkste wijzigingen

Een uitgebreid overzicht van de wijzigingen in de nieuwe dienstregeling is nu te vinden op onze website.