Inloopspreekuur Adviespunt Scheiden, Kind en Ouderschap in de regio Drechtsteden gestart

54
Foto PR

DORDRECHT – Scheiden is vaak een gebeurtenis met veel impact. Zeker als er kinderen bij betrokken zijn. Daarom hebben de gemeenten Dordrecht, Papendrecht en Zwijndrecht het Adviespunt Scheiden, Kind en Ouderschap opgericht. Tijdens inloopspreekuren kunnen ouders daar vrijblijvend en anoniem aankloppen met al hun vragen over scheiden. Een team van deskundigen staat klaar om hen te informeren en adviseren. Zo willen de gemeenten complexe (v)echtscheidingen voorkomen, vooral in het belang van het kind.

In Dordrecht, Papendrecht en Zwijndrecht scheiden per jaar 400 ouderstellen. 700 kinderen merken daarvan de gevolgen. Bij een echtscheiding komt veel kijken, zeker als er kinderen bij betrokken zijn. Ouders moeten een hoop regelen en er komt veel op hen af. Dat kan verwarrend en stressvol zijn. Scheiden is vaak ook een emotioneel proces, voor ouders én kinderen. Soms kan dat uitmonden in een moeilijke scheiding of zelfs een vechtscheiding. Dergelijke situaties hebben bijna altijd nadelige gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen, op korte en lange termijn.

Preventie
Naast verwerking van de heftige emoties, staan ouders en kinderen voor de taak een nieuw evenwicht te vinden in hun leven met twee huishoudens. Alle hulp is dan welkom. Goede informatie en ondersteuning van deskundigen bij een beginnende relatiebreuk of bij de eerste stappen in een scheiding kunnen veel stress en spanning, of zelfs soms een definitieve relatiebreuk, voorkomen. Rust en duidelijkheid helpen het gezin, zodat de kans op escalatie met alle bijbehorende gevolgen vermindert. Het Adviespunt kan daarin op verschillende vlakken ondersteunen, met mediators, jeugdprofessionals, een jurist en een pedagoog.

Gratis inloopspreekuren
Het Adviespunt SKO houdt wekelijks spreekuren in de drie gemeenten. Daar kunnen ouders, familieleden en ook kinderen vrijblijvend en desgewenst anoniem binnenlopen. Er zijn ook informatieflyers op te halen, die duidelijkheid geven over het scheidingsproces en wat er allemaal bij komt kijken. In Dordrecht start het spreekuur op vrijdag 4 juni 2021. Het inloopspreekuur is elke vrijdag tussen 12:00 uur en 14:00 uur, aan de Brouwersdijk 2.

In verband met de corona-maatregelen moet een ouder nu eerst e-mailen voor een afspraak via emailadres: adviespuntsko@drechtsteden.nl. Meer informatie staat op www.adviespuntsko.nl.

Het spreekuur in Papendrecht is op woensdagen van 10.00 uur tot 12.00 uur, bij Sterk Papendrecht aan de Veerweg 127. In Zwijndrecht is het op donderdagen van 10.00 uur tot 12.00 uur, in het wijkgebouw Hart van Meerdervoort aan de Perkstraat 57 te Zwijndrecht.

Sociale Wijkteams
Het Adviespunt SKO heeft een directe link met de Sociale Wijkteams en ook veel contact met de actieve hulpverlenende instanties in de regio die werken met ouders en kinderen in een scheiding. Namens de gemeenten brengt het Adviespunt in kaart welke hulpverlening er is met betrekking tot de scheiding, legt contacten en denkt mee over bestaande leemten en nieuwe vormen van hulpverlening. Ook hier is de focus op preventie van complexe scheidingen. Het SKO helpt naast gezinnen ook professionals en hulpverleners hun kennis uit te breiden, zodat zij ouders goede informatie kunnen geven. Dat doen ze bijvoorbeeld met webinars.

Het SKO is een pilot die in ieder geval tot eind 2021 loopt. Daarna besluiten de gemeente of het adviespunt voortgezet wordt.