Dordrecht stap voor stap richting aardgasvrij

41

Dordrecht – In 2050 moeten alle woningen en gebouwen duurzaam en aardgasvrij verwarmd worden. Hoe Dordrecht dit wil bereiken, staat in de Transitievisie Warmte. Per buurt beschrijft deze visie de route naar aardgasvrije woningen en gebouwen: de beste alternatieve warmteoptie, het tijdpad en de stappen die nu al gezet kunnen worden. Deze route wil de gemeente stap voor stap, samen met inwoners, doorlopen.


De overgang naar aardgasvrije woningen en gebouwen zal in de ene buurt sneller gaan dan in de andere. Ook het meest duurzame alternatief voor aardgas verschilt per gebied.

Wethouder Rik van der Linden: “Soms is dat het warmtenet, in andere gevallen is bijvoorbeeld all-electric of duurzaam gas hybride de beste oplossing. We hebben voor iedere buurt de route naar aardgasvrije verwarming in kaart gebracht. Hierin staan de meest geschikte warmteoptie, een planning op hoofdlijnen en een handelingsperspectief voor alle partijen. Uiteindelijk maakt elke gebouweigenaar een eigen keuze wat betreft warmte. Maar duidelijk is wel: aardgas is op termijn geen optie meer.”

Haalbaar en betaalbaar
De warmtetransitie slaagt alleen als het voor iedereen haalbaar en betaalbaar is. En als iedereen mee kan doen. Dat is nu nog niet overal het geval. Maar Dordrecht gaat uit van kansen en mogelijkheden.

Van der Linden: “Waar de stap naar aardgasvrij gemaakt kan worden, slaan we die weg in. Maar soms is die overstap nog niet direct haalbaar en betaalbaar. Dat betekent natuurlijk niet dat we niets doen. Dan maken we tussenstappen. Want wat de route naar aardgasvrij ook is, in alle gevallen kunnen gebouweigenaren nu al aan de slag met maatregelen om hun gebouw geschikt te maken voor aardgasvrije verwarming. Zoals isoleren, installeren van zonnepanelen of elektrisch koken. Het besparen van energie is voor iedereen sowieso de belangrijke eerste stap.”

Richtinggevend
De Transitievisie Warmte 2021 zet de koers uit, maar is niet in beton gegoten. Technieken ontwikkelen zich, er moet ruimte zijn voor innovatie en voor initiatieven uit de stad. Daarom herijkt de gemeente de Transitievisie Warmte 2021 sowieso elke vijf jaar.

Waarom aardgasvrij?
In 2050 worden gebouwen in Nederland niet meer met aardgas verwarmd. Dat is nodig om de uitstoot van CO2 terug te dringen en klimaatverandering tegen te gaan. En om de afhankelijkheid van aardgas te verminderen, zowel uit Groningen als uit het buitenland.

In het Nederlands Klimaatakkoord is afgesproken, dat elke gemeente uiterlijk in 2021 hun eigen route naar aardgasvrij vaststelt in een Transitievisie Warmte. Het college legt de Dordtse Transitievisie Warmte 2021 nu voor aan de gemeenteraad.