Uit het depot v5

DIRECTEUR (L) EN DEPOTBEHEERDER (r)-1