‘Voor de opslag van ammoniumnitraat in onze regio gelden de strengste eisen’

34

Zou een explosie met ammoniumnitraat als in Libanon ook in het havengebied kunnen plaatsvinden? Eén bedrijf in de regio maakt gebruik van de stof: Yara in Vlaardingen. Daar ligt maximaal 23 ton van de stof opgeslagen. Maar is dat gevaarlijk?