Dordrecht hangt de regenboogvlag uit voor Coming-outdag

98

DORDRECHT – Woensdag 11 oktober hangt Dordrecht de regenboogvlag uit voor Coming-outdag. Op die manier wil Dordrecht, samen met andere gemeenten in Nederland, een statement maken voor acceptatie van seksuele- en genderdiversiteit: Je mag zijn wie je bent en je mag houden van wie je wilt. Niet alleen op Coming-outdag, maar het hele jaar door.

Als een van de 42 Regenbooggemeenten in Nederland zet Dordrecht zich in om de sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en intersekse personen (LHBTI’s) te verbeteren. Met de regenboogvlag geven we aan dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn en zich geaccepteerd en sociaal veilig moet kunnen voelen. Op school, op straat, op het werk, in de zorg, in de sport, in eigen sociale kring of waar dan ook.

Noodzaak
We zijn in Dordrecht op de goede weg als het gaat om de acceptie en veiligheid van LHBTI’s. Toch blijft aandacht nodig. Dat blijkt uit onderzoek van het Onderzoekcentrum Drechtsteden onder Dordtenaren. Hierin komt naar voren dat 92% van de ondervraagden vindt dat homoseksuele mannen en vrouwen vrij moeten zijn om hun leven te leiden zoals zij dat willen. Dat is goed nieuws. Toch vindt een op de vijf van de ondervraagden het meer aanstootgevend als twee vrouwen of twee mannen hand in hand lopen of elkaar zoenen op straat, dan wanneer een man en een vrouw dat doen.

Activiteiten
De rol van de gemeente is die van aanjager en facilitator. Een voorbeeld hiervan is de training die Dordrecht vorige week organiseerde voor de jeugdprofessionals van de sociale wijkteams van Dordrecht en medewerkers van jeugdbescherming van 18 andere gemeenten in Zuid-Holland Zuid. Vanuit de sociale wijkteams kwam het signaal dat er meer en meer LHBTI’s aankloppen die problemen ervaren in hun dagelijks leven. De training geeft de teams handvatten hoe ze hiermee om kunnen gaan. Daarnaast is er lesmateriaal voor middelbare scholen beschikbaar gesteld en stimuleren we bij sportverenigingen, religieuze- en zorginstellingen het gesprek over LHBTI.

Coming-outdag in Dordrecht
Op verschillende plekken in de stad zie je op 11 oktober de regenboogvlag hangen. Een aantal scholen, de politie, gemeentelijke bedrijven, sociale wijkteams en zorginstellingen vlaggen mee. Om 9.45 uur geeft wethouder Karin Lambrechts het startsein voor het hijsen van de regenboogvlaggen op het Otto Dickeplein. Daar vindt vanaf 9.30 uur een ontbijt plaats met jongere en oudere LHBTI’s. Op donderdag 12 oktober organiseert ContourdeTwern de Tour d’Amour in De Gravin in Dubbeldam. Eveline van de Putte gaat daar in gesprek over haar boek ‘Stormachtig Stil’, een bundeling van levensverhalen van roze ouderen.