Pand aan de West-Kinderdijk 375 in Alblasserdam definitief dicht; herstel geraamd op 1,3 miljoen

60

ALBLASSERDAM – Het college heeft op 21 maart 2017 besloten het pand aan de West-Kinderdijk 375 definitief te sluiten. De reden hiervan is dat de kosten om het pand te herstellen zo hoog zijn dat herstel financieel niet haalbaar is.

Voorgeschiedenis

De staat van het pand, dat eigendom is van de gemeente en door de vereniging Biggelmee werd gehuurd, is al jarenlang een zorg voor zowel gemeente als de vereniging. Het bestuur van Biggelmee heeft altijd aangegeven graag in het pand te willen blijven. De gemeente heeft de vereniging daarom de gelegenheid gegeven serieus te onderzoeken of zij het gebouw kon aankopen. Daarbij is steeds gekeken naar wat de gemeente maximaal kon doen om het pand bruikbaar te houden zo lang het gebouw nog werd verhuurd, zonder aan kapitaalvernietiging te doen. Toen na inspectie in 2012 duidelijk werd dat de vloer in slechte staat verkeerde, heeft de gemeente noodreparaties uitgevoerd aan de vloer. Daarnaast heeft ook de vereniging zelf diverse reparaties uitgevoerd, conform de huurovereenkomst. Vanaf het begin heeft de gemeente met de vereniging afgesproken dat zij zelf verantwoordelijk waren voor periodiek onderhoud. Dat kwam ook tot uitdrukking in de lage huurprijs.

Mede vanwege de toename van het aantal leden heeft het bestuur van Biggelmee twee jaar geleden aangegeven het onderhoud aan het pand grondig te willen aanpakken. De gemeente had nog steeds het voornemen het pand te verkopen aan Biggelmee. De gemeente heeft daarom laten onderzoeken of er behoefte was aan een cultuurprogramma in het Biggelmee-pand en of dat zodanig opgezet kon worden dat het financieel haalbaar zou zijn. Er bleken potentiële gegadigden om samen met Biggelmee verder te gaan. Dat was voor de gemeente aanleiding om de constructieve staat van het pand nader te onderzoeken. Uit dit onderzoek bleek dat de constructieve staat van het pand zodanig slecht is dat de omgevingsdienst adviseerde het te sluiten.

Op 16 februari 2017 hebben de gemeente Alblasserdam en de vereniging Biggelmee gezamenlijk besloten dit advies op te volgen en het pand aan de West-Kinderdijk 375 voorlopig te sluiten.

Definitieve sluiting

Na de voorlopige sluiting heeft de gemeente de constructieve staat verder laten onderzoeken en is een raming gemaakt voor de kosten voor herstel van het pand. In verband met de staat van het pand moet de gehele constructie hersteld worden. Kosten voor herstel om het pand te kunnen gebruiken als publieke ruimte zijn geraamd op 1,3 miljoen ex. BTW. Het is voor de gemeente niet haalbaar om deze kosten te maken. De gemeente ziet zich dan ook genoodzaakt om het pand definitief te sluiten en het huurcontract met de vereniging Biggelmee te ontbinden. Verkoop van het pand aan een derde partij of sloop zijn de meest voor de hand liggende opties.

Vereniging Biggelmee

Het bestuur van de vereniging Biggelmee is vandaag door betrokken wethouders Peter Verheij en Dorien Zandvliet persoonlijk op de hoogte gebracht van dit collegebesluit. De vereniging Biggelmee heeft tot medio juni 2017 een locatie voor haar activiteiten gevonden in Trefpunt in Oud-Alblas.

De historie van Biggelmee en de culturele stroming die zij vertegenwoordigt maken dat de gemeente de vereniging zal ondersteunen bij het oplossen van het huisvestingsvraagstuk.

Foto: Google Streetview