Bouwaanvraag voor 94 woningen in Belthure Park in Dordrecht buiten behandeling

172

DORDRECHT – Het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht neemt de bouwaanvraag voor 94 woningen in Belthure Park niet in behandeling. Ontwikkelaar BPD heeft –ondanks herhaald verzoek- niet alle informatie aangeleverd die nodig is om de aanvraag inhoudelijk te kunnen beoordelen. Doordat de aanvraag buiten behandeling is gesteld, is er nog geen inhoudelijk oordeel gegeven over de vraag of het aangevraagde plan in overeenstemming is met het bestemmingsplan en andere regelgeving.

De aanvraag heeft betrekking op 24 vrijstaande woningen, 38 twee-onder-één-kapwoningen en 32 appartementen in de polders tussen Dubbeldam en Sterrenburg. Dit gebied was aangewezen voor de ontwikkeling van een villapark met golfbaan, onder de naam Belthure Park. In november 2016 besloot de gemeenteraad een streep te trekken door dit project. De gemeente wil in een nieuw bestemmingsplan het behoud van het open polderland vastleggen. Om te voorkomen dat er in de tussentijd toch gebouwd mag worden, heeft de gemeente met een voorbereidingsbesluit het gebied  ‘op slot gezet’. Dit voorbereidingsbesluit heeft namelijk tot gevolg, dat aanvragen die worden ingediend, moeten worden aangehouden.

Eigendom
BPD, dat diverse percelen grond in dit gebied in eigendom heeft, heeft kort voor het in werking treden van het voorbereidingsbesluit een aanvraag ingediend. Die aanvraag moet aan het geldende bestemmingsplan worden getoetst. Die inhoudelijke beoordeling blijft nu uit, omdat BPD de gevraagde informatie niet tijdig heeft aangeleverd. De aanvrager is daarop herhaaldelijk gewezen.