Meer kijkers en luisteraars voor RTV Dordrecht, maar ze kijken of luisteren minder

40

DORDRECHT – De lokale omroep RTV Dordrecht trekt meer kijkers en luisteraars, maar ze kijken of luisteren minder frequent naar RTV Dordrecht. De waardering voor de afzonderlijke programma’s is gestegen, terwijl de algehele waardering van RTV Dordrecht nog steeds achter blijft bij landelijke waardering van de lokale omroepen. Vooral het Nieuws werd in 2016 veel beter bekeken dan in 2014. Dat blijkt uit onderzoek van het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD).

Het OCD doet elke twee jaar onderzoek naar bekendheid, gebruik, bereik en waardering van RTV Dordrecht. In 2016 keek of luisterde bijna de helft van de Dordtenaren naar programma’s van RTV Dordrecht, in 2014 was dat nog vier op de tien. Maar de frequentie van kijken was minder dan in 2014. De kijkdichtheid van het nieuws is verdrievoudigd, terwijl programma’s als weekoverzicht, Nieuws in 60 seconden, Uw mening en Rondje Dordt beduidend meer kijkdichtheid hebben dan in 2014. Ook de waardering van de programma’s is iets gestegen in vergelijking met twee jaar geleden. Met name de specials rond de Dordtse evenementen worden goed gewaardeerd door de Dordtenaren. De waardering van RTV Dordrecht als lokale omroep blijft met 6,4 achter bij het landelijk gemiddelde.

Positieve ontwikkelingen
Wethouder Piet Sleeking zegt de op onderdelen positieve ontwikkeling bij RTV Dordrecht belangrijk te vinden. “De lokale omroep is vorig jaar veel in het nieuws geweest en stond constant in de politieke belangstelling. Bestuur en directie van RTV Dordrecht zijn vorig jaar een nieuwe weg ingeslagen. We weten nog niet of de positieve ontwikkelingen direct daarmee samenhangen. De tijd is te kort om die conclusie te trekken. Maar de neergaande lijn van RTV Dordrecht lijkt nu gekeerd te zijn. Het onderzoek levert een genuanceerd beeld van de omroep op.”

Toekomstplan
RTV Dordrecht heeft vorig jaar een toekomstplan geschreven. Het college van burgemeester en wethouders stelt dat dit toekomstplan en de afspraken daarover de omroep goede basis bieden om op de ingeslagen weg door te gaan. Tegelijkertijd moet de omroep de website en de app verder ontwikkelen en bij programmering rekening houden met de kijkerswensen.