Dordrecht gelooft in de kracht van Sport

103

DORDRECHT – Sport verandert en de gemeente kiest voor een nieuwe visie om recht te doen aan de veranderingen in de samenleving en sportwereld. Met het Dordtse Sportkompas krijgt de stad meer ruimte. Het is niet in beton gegoten en nieuwe kansen en samenwerken staan centraal. Het Sportkompas vervangt de Sportnota die elke 4 jaar werd vastgesteld.

Het Sportkompas is tot stand gekomen uit gesprekken met de stad. Er is een verandering gaande. Het huidige systeem van verenigingen (en sportbonden), actief op door de gemeente gefinancierde voorzieningen, staat door verschillende ontwikkelingen (zoals zelfgeorganiseerde sport) onder druk.

Dit leidt tot een andere aanpak op sport met een nieuwe strategie en ambitie. Het Sportkompas geeft richting in de verandering die de gemeente met de stad aangaat. Wethouder Rinette Reynvaan (Sport): ‘Is het kompas allesomvattend en zaligmakend? Nee! En dat hoeft ook niet. De gemeente wil aan de slag met de energie in de stad en samen de uitdaging aangaan om de sport verder te helpen. Het Sportkompas is flexibel en de invulling kan elk jaar verschillen.’

Dordrecht gelooft in de kracht van sport en wil dat zoveel mogelijk Dordtenaren aan sport doen. Sport gaat niet alleen over meedoen maar ook over beleven en bijdragen aan. Reynvaan: ‘Sport raakt Dordtenaren en kleurt de stad. Het is van iedereen en in sportstad Dordrecht is sport echt van de stad. Daarom willen wij graag dat sporters en partners ook een bijdrage leveren aan de sport in DordrechtWij willen (mede) mogelijk maken en geven richting aan de sportieve toekomst van de stad. Maar we doen niet alles zelf.

In de visie van het Sportkompas staat beschreven dat het voor iedereen mogelijk moet zijn om te sporten. Sport stimuleert mensen en brengt ze bij elkaar. Sport is daarmee echt van waarde voor de Dordtenaar (gezondheid, sociaal) en voor de stad (maatschappelijk, economisch). Daarom wil Dordrecht de kracht van sport zoveel mogelijk benutten en blijven versterken.

De nieuwe manier van werken kenmerkt zich door een gebiedsgerichte (Centrum, West en Oost) aanpak. Hierdoor weet de gemeente wat er speelt en hebben sporters, verenigingen, sportaanbieders en overige Dordtenaren een sportregisseur als duidelijk aanspreekpunt.

Het Sportbedrijf Dordrecht gaat vanaf nu verder in gesprek maar vooral aan de slag met de stad. De gemeenteraad wordt ook actief geïnformeerd. De gemeente gaat nu een proces aan dat voor een groot deel ook bestaat uit proberen en experimenteren.