Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht laat onderhoud groen en speeltoestellen uitvoeren door bedrijf.

154

Hendrik-Ido-Ambacht – Op 1 december 2016 stelde de gemeenteraad het bijgewerkt “Beeldkwaliteitsplan Groen” vast. Hierin staat beschreven wat de gemeente wenst aan kwaliteit voor de buitenruimte. Sinds 1 januari 2017 onderhoudt GKB Barendrecht het openbaar groen, de bomen, de watergangen, het ruw gras en bestrijdt het onkruid op verhardingen. Ook het onderhouden van de speeltoestellen en de bijbehorende veilige valdempende) ondergronden zijn taken van dat bedrijf.

onkruidbestrijding 
Nieuw in het “Beeldkwaliteitsplan Groen” is het kwaliteitsniveau voor onkruid. Door het verbod op chemische middelen bij het bestrijden van onkruid is het kwaliteitsniveau voortaan anders. Met chemische middelen kan namelijk al het onkruid verwijderd worden en kon dus een hoger kwaliteitsniveau behaald worden dan het Beeldkwaliteitsplan voorschreef.

alternatieven 
GBK Barendrecht gebruikt hete lucht en borstels om onkruid op verharding te bestrijden. Daarom zult u misschien iets meer onkruid op de verharding zien dan voorgaande jaren. Toch zal ook GBK Barendrecht zich houden aan de kwaliteit die vastgelegd is in het Beeldkwaliteitsplan.

uniek familiebedrijf 
In 1946 legden Jan en Pieter-Arie Kraaijeveld de basis voor de GKB Groep. Social Return on Investment (SRoI) staat hoog in het vaandel bij GKB Barendrecht. Dat betekent dat het bedrijf zijn best doet om zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten. Daarvoor werkt het samen met Baanbrekend Drechtsteden en Drechtwerk.

Groenzorg Ambacht 
Het openbaar groen in Hendrik-Ido-Ambacht werd eerder onderhouden door Groenzorg Ambacht. GKB probeert om de medewerkers van dat bedrijf in Ambacht te laten werken, zij kennen het gebied goed.

Meer informatie over het groenbeleid vindt u op de website www.h-i-ambacht.nl/groen. Schade aan bomen, struiken en speeltoestellen en ander hinder in de openbare ruimte kunt u altijd melden via www.h-i-ambacht.nl/meldpunt