Dordrecht wil meer afval scheiden

113

DORDRECHT – Dordrecht wil meer afval scheiden. Nu wordt de helft van het afval gescheiden, dat moet in 2018 60% zijn. In het grondstoffenplan 2016-2020 stelt het college aan de raad maatregelen voor om dat te bereiken. De ambitie op lange termijn is om 75% van het afval te scheiden. Dat komt overeen met 130 kilo restafval per inwoner.

Dordtenaren gooien nu nog gemiddeld 271 kilo restafval (inclusief 42 kg ongescheiden grofvuil) per jaar weg. Uit analyses blijkt dat hier nog veel groente-, fruit- en tuinafval (GFT), papier en plastic in zit. Dat is jammer, want deze waardevolle grondstoffen kunnen worden hergebruikt. Bovendien wordt het verwerken van restafval steeds duurder, onder meer door heffingen van het Rijk. Redenen genoeg om afval nog beter te scheiden.

Maatregelen
De maatregelen om afvalscheiding te verbeteren hebben als uitgangspunt ‘hogere service op grondstoffen (gescheiden afval), minder service op restafval’. Het college stelt de volgende maatregelen voor aan de raad:

 • Een extra minicontainer (kliko) voor plastic, blik en pak
  Inzameling via minicontainers leidt tot een enorme stijging van de hoeveelheid ingezameld plastic. Dat blijkt uit ervaring in andere gemeenten.
 • Inzameling van minicontainers (kliko) voor restafval verlagen naar 1x per 4 weken
  Nu al geven inwoners aan veel minder restafval over te houden. Door minder vaak in te zamelen worden inwoners gestimuleerd nog beter te scheiden zodat er minder restafval overblijft. Bovendien gaan de kosten naar beneden.
 • Verbeteren van gescheiden afvalinzameling voor hoogbouw
  Afvalscheiding bij hoogbouw blijft lastig. De ruimte in en rond huis is beperkt. Toch kan via inpandige afvalcontainers beter gescheiden worden. Onderzocht wordt of extra voorscheiding van het afval voor verbranding een aanvullende optie is. Dit is echter minder effectief dan bronscheiding aan huis of via verzamelcontainers.
 • Het ophalen van grof vuil aan huis alleen nog tegen betaling van € 25,-
  Het ophalen van grof vuil is kostbaar. Bovendien is het afval niet goed te scheiden. Met als gevolg dat veel grondstoffen verloren gaan en restafval worden. Op de Milieustraat kan dit scheiden wel: daar zijn inmiddels 32 verschillende afvalstromen. Grof vuil brengen naar de Milieustraat blijft uiteraard gratis. Inwoners kunnen daar een gratis aanhanger lenen voor het vervoeren van hun grof afval naar de Milieustraat.

Als de raad instemt, worden de maatregelen in 2017 gefaseerd ingevoerd. Inwoners worden uiteraard tijdig geïnformeerd.

Noodzakelijk
Wethouder Rik van der Linden: “Iedereen vindt afvalscheiding belangrijk: onze inwoners, de gemeenteraad en het college. We doen het al best goed, maar het is zowel voor het milieu als financieel noodzakelijk om het nog beter te doen. Verbranden van restafval wordt steeds duurder. Door beter te scheiden voorkomen we dat de afvalstoffenheffing stijgt. Ik ben ervan overtuigd dat het percentage gescheiden afval komende jaren flink stijgt.”

Onderzoek
Dordtenaren staan positief  ten opzichte van afvalscheiding en dragen hier graag aan bij. Dat blijkt uit onderzoek dat de gemeente heeft gedaan in voorbereiding op het nieuwe grondstoffenplan. Daarin gaven inwoners ook aan hoe dat volgens hen beter kan, bijvoorbeeld door de inzameling van plastic beter te faciliteren. Daarnaast zijn diverse proeven uitgevoerd om te kijken wat er nodig is om het afval beter te scheiden, zoals 100-100-100. Dit alles vormde belangrijke input voor het nieuwe grondstoffenplan. Meer informatie vindt u op www.dordrecht.nl/grondstoffen